Pexels edmond dantes 4344617
Blog

War on Talent: Wat kan je doen?

War on Talent in Finance

De juiste mensen voor de job vinden is in deze tijden niet gemakkelijk. The war on talent is hevig. Ervaring of geen ervaring, diploma of geen diploma, er is werk voor iedereen. Zo lijkt het toch.

Er zijn echte knelpuntberoepen. Alles wat met Finance te maken heeft, gaat daar meer en meer bij horen. Het gevolg is dat heel wat leveranciers wanhopig op zoek zijn naar ondersteuning. Ik zet graag even op een rij wat de mogelijkheden zijn. Of het nu om het opvangen van afwezigheden gaat of omdat u op zoek bent naar een structurele oplossing, over het blussen van brandjes gaat, het oplossen van problemen of het proactief werken en recurrente ondersteuning.

Credit Management in of outsourcen?

Beide opties zijn nuttig. Veel hangt af van welk systeem je kiest en welke medewerkers je hebt om het uit te voeren. Credit Management is geen activiteit die je gewoon kan uitstellen omdat er geen beschikbare mensen zijn. Het niet opvolgen van openstaande facturen heeft onmiddellijk een impact. Iedereen die 3 weken met vakantie geweest is, komt met schrik om het hart toe op de werkplek, want klanten die niet opgevolgd worden betalen vaak niet.

Tijdelijke medewerkers aannemen kan een oplossing bieden. Ze zijn nuttig bij het opkuisen van portefeuilles, inhalen van achterstand, bij ziekte of andere afwezigheid. Voor korte of iets langere termijn mogelijk met dag-, week- en maandcontracten.

Interim personeel aanwerven

Een veel gehanteerde werkwijze voor tijdelijke opdrachten. Zo kan de druk van de ketel genomen worden en kan er eerst een soort van ‘proeftermijn’ gehanteerd worden. Mensen die op interim basis starten en die goed voldoen, worden vaak nadien vast aangeworven.

Als leverancier betaal je een prijs per uur of per dag en zo kan je de kosten heel goed berekenen en in de hand houden. De medewerkers staan niet op je payroll.

Het interimkantoor treedt op als tussenpersoon en zoekt voor jou een medewerker met het geschikte profiel in hun databank. Meestal zijn dit mensen die ‘in between jobs’ zitten. De opleiding dient door de firma die de interim kracht aanneemt, te gebeuren.

Externe medewerkers aanwerven

Bij detachering is de tijdelijke werkkracht in dienst bij een expert in de materie. Dit betekent dat je qua expertise zeker een goede match kan krijgen. De consultant die je tijdelijk aanwerft is een professional die ook door zijn werkgever opgeleid en opgevolgd wordt. Je betaalt per dag een bepaalde fee.

Bij beide gaat de medewerker tijdelijk en feitelijk tot het eigen team behoren. Terwijl ze toch niet op de payroll staan. De lonen van deze medewerkers worden onrechtstreeks via een factuur betaald aan de aanleverende partij.

Deze zomer was er nog een hele hetze rond de consultancy uitgaven van de overheid. De vraag hoort niet te zijn wat heeft het gekost maar vooral wat heeft het opgebracht? Consultants kunnen een grote toegevoegde waarde leveren omwille van de expertise en simpelweg de beschikbaarheid. Consultants blinken uit in flexibiliteit. Ze kunnen voorkomen, ondersteunen en oplossen. Het is wel essentieel dat vaste medewerkers er ook het nut van zien. Intern en extern personeel vormen samen een team. Er hoort geen onderscheid te zijn. Zo vergeet ik nooit de aparte parking en de rode lan-yards voor de externe medewerkers bij één van mijn klanten. Dat werkte discriminerend en niet participerend. Ik pleit dan ook voor complementariteit: wanneer de diverse niveaus van kennis samen kunnen worden gebracht, kunnen er heel fijne resultaten opgeleverd worden. Een consultant stelt zich dan ook beter in het begin wat terughoudend op: een consultant weet het niet beter, een consultant weet andere zaken dan de interne medewerkers. En ze horen hun kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.

Outsourcen van debiteurenbeheer

Omwille van de moeilijke zoektocht naar personeel maar vooral omwille van het feit dat het betaalgedrag van klanten zeer moeizaam verloopt, is het outsourcen van debiteurenbeheer populair geworden.

Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen investering van personeel, systemen en andere tools moet gebeuren. Het biedt ook heel wat flexibiliteit. Tijdens piekperiodes kan er ondersteuning geboden worden. Tijdens minder drukke periodes wordt er vlot geschakeld zonder dat dit effect heeft op jouw personeelsaantal.

Als opdrachtgever kan je zelf bepalen aan welke voorwaarden en welk profiel de medewerker(s) moet(en) voldoen. Kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s worden vastgelegd. Er is overleg en bijsturing om optimaal resultaat te kunnen bieden. En vooral: de continuïteit van de dienstverlening wordt door de externe partner voorzien.

Meer en meer bedrijven gebruiken omwille van de flexibiliteit een externe partner. En dit om eerst in eigen naam in te vorderen (zodat de klant niet weet dat het contact niet intern is) en nadien als minnelijke invorderaar.

Bij het outsourcen is een goede briefing aan de partner en zijn medewerkers essentieel. Die briefing gaat niet alleen over de producten/diensten en werkwijze maar ook over de bedrijfscultuur van de leverancier. En de communicatiestijl: jij/u, formeel of informeel. Ook de externe medewerkers dienen de interne (en wettelijke regels) te vormen.

De shared service centers zijn minder populair geworden omdat de opvolging intern vaak moeizaam verloopt. Er wordt gekozen voor externe nationale providers die meer vertrouwd zijn met de cultuur en gewoontes. Terecht want ze zorgen voor meer expertise en meer kwaliteit!

Credit Management robotiseren?

Ook robotisering vindt zijn plaats. Dit gaat van robocalls tot chatbots over ‘if this, then that’ toepassingen.

Een opgenomen bericht dat naar meerdere ontvangers gestuurd wordt is een robocall. Dit gaat om informeren. Je kan bijvoorbeeld een boodschap prepareren met info over openstaande facturen.

De klant krijgt na de boodschap ook de mogelijkheid via een druktoetsensysteem een selectie te maken: een kopie opvragen van de factuur, een afbetaalplan aanvragen of om een mens te spreken. Zo kan de combinatie gelegd worden tussen automatische acties en menselijke.

Een chatbot wordt al een tijdje niet meer bemand door personen. AI zorgt voor het juiste antwoord. Dit gaat zelfs zo ver dat wanneer aan de tone of voice merkbaar is dat de klant geagiteerd is dat er overgeschakeld wordt naar menselijk contact.

Ben ik old school wanneer ik menselijke interactie in creditmanagement onmisbaar vind? Ik denk het niet. Een goede aanvulling van menselijk en geautomatiseerd contact, een combinatie van artificiële en menselijke intelligentie werkt mijn inziens nog steeds het beste. En het feit of het intern of extern personeel is, doet minder ter zake. Zolang de klant centraal wordt gezet en er correct wordt gehandeld naar de doelstellingen, zijn we goed bezig!

Par
Marleen Miechielsen
Partager