Formations

Learn at Lunch

20.10 | Machelen
Pexels fauxels 3184416

Het contractenrecht ( het nieuwe boek 5 verbintenissen van het Burgerlijk Wetboek) wijzigt aanzienlijk vanaf 1 januari 2023.

En dit is zeker een goede zaak omwille van de omstandigheden waarin we momenteel werken/leven: stijgende prijzen, schaarste van grondstoffen en de oorlog zorgen immers voor heel wat onvoorzienbare elementen.

Normaalgezien is een overeenkomst bindend voor alle partijen. Imprevisie leidt tot een uitzondering hierop wanneer er een contractueel onevenwicht is dat niet voorzien kon worden bij de contractafspraken.

Dus voor de sterk stijgende materiaalprijzen biedt dit zeker een oplossing. Prijsstijgingen worden nu meestal opgevangen met een prijsherzieningsclausule. Spijtig genoeg vergeet men vaak dat dit verplicht wederkerig is maw niet alleen stijging maar ook daling is geregeld door deze clausule. U bereikt zo het omgekeerde van wat u zich als doel gesteld had.

“Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.

Een imprevisieclausule is een waardig alternatief, zeker wanneer aangevuld met een overmachtsbeding.

Wat is het verschil tussen overmacht en imprevisie?

Bij overmacht kan de uitvoering totaal niet gebeuren door onvoorziene situaties.

‘’Ingeval van overmacht heeft (…) het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling, het onderhoud of de herstelling volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.’’

Bij imprevisie zorgt de onvoorziene gebeurtenis er enkel voor dat de uitvoering verzwaard, duurder of moeilijker wordt en het contractueel evenwicht wordt hierdoor verstoord.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om weer op te starten.

Schrijf je nu in
1601723031488
Brenda Lioris
GDPR
Linked In
Informations Pratique
Date
20 octobre 2022
Heure de début
12:00
Heure de fin
14:00

Testimonials

De Start To Collect vind ik echt een aanrader. Het geeft je de basisinfo van Credit Management. Het is altijd heel belangrijk om de basis eerst en vooral goed onder de knie te hebben. Je hebt een bredere zicht gekregen en weet je wat je doet waarmee je bezig bent wat je in de toekomst verwacht en het belang ervan.

Axelle F.

Collection Teamlead

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Jamy De Weerdt

Office Manager - Inex

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Jamy De Weerdt - kopie

Office Manager - Inex

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Jamy De Weerdt - kopie

Office Manager - Inex