Pexels karolina grabowska 5239820
Blog

Buy now pay later

Blog : buy now pay later

Dit artikel is een pleidooi voor het nemen van verantwoordelijkheid. Voor alle partijen.

Betalen à la carte

Het aantal apps die de late betaling en diverse betaalfaciliteiten voor consumenten aanbieden bij online verkoop, groeien heel snel. Is dit een initiatief waar bedrijven blij mee moeten zijn, of zijn er toch wel wat risico’s aan verbonden?

Iedereen kent Klarna en Afterpay, maar er zijn ook nog wel wat minder bekende apps die allemaal hetzelfde doel hebben: klanten die nu kopen de mogelijkheid geven om later of in stukken te betalen.

Marketing en sales mensen staan achter deze initiatieven. Het is bewezen dat de conversie opvallend groter is wanneer de mogelijkheid gegeven wordt om later of in stukken te betalen. Er wordt met andere woorden meer ge- en verkocht. Voor retailers die te maken hebben met uitdagende tijden, niet alleen door de stijgende prijzen maar ook door het veranderde koopgedrag van consumenten (minder fysiek, meer online, meer functioneel, minder impulsaankopen), biedt dit een uitkomst. We zien de initiatieven dan ook meer en meer opduiken. Via zelfgebouwde systemen of via de gekende grote internationale spelers.

Beter voor sommigen, slechter voor anderen

Voor particulieren die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, is het concept een zegen. En tegelijkertijd een vloek want hier geldt dat discipline en goed rekenen (vele kleintjes maken één groot) essentieel zijn. Aankopen op krediet houden steeds een risico in, want krediet is (meestal) niet gratis en de terug te betalen schuld is hoger dan het oorspronkelijke bedrag. Het systeem lijkt een oplossing te zijn, maar het leidt soms naar een straatje zonder einde.

Bovendien lopen de kosten in het aanmaanproces snel op: herinneringskosten, administratiekosten en interesten kunnen aangerekend worden.

Financiële mensen zien de valkuilen ook. De ontvangen betalingen worden gegroepeerd en meestal per week uitgevoerd, zonder de kosten die verbonden zijn aan de samenwerking. Sommige providers betalen onmiddellijk uit. De kosten zijn heel divers: percentages afhankelijk van het bedrag, een vaste administratiekost… Er zijn heel wat diverse systemen.

De rol van ondernemingen

Ondernemingen willen graag veel verkopen met een mooie marge en weinig risico. Dit is waar Credit Management voor zorgt. Met de diverse apps kunnen we inderdaad meer verkopen. We moeten ons alleen de vraag stellen: Zijn dit de klanten die we willen aantrekken? Moeten we mensen soms niet tegen zichzelf beschermen? M.a.w. zouden bedrijven niet wat meer een maatschappelijke doelstelling moeten nastreven? Zou het niet goed zijn dat we klanten leren dat sparen i.p.v. lenen geen schande is maar soms een noodzaak?

Wat als het fout loopt?

De schuldindustrie komt vaak negatief in beeld, maar ik blijf ook herhalen dat de schuldindustrie uit 4 partijen bestaat: de klant, de leverancier, de externe partner én de overheid.

  • De klant: iedere gezonde, volwassen consument draagt verantwoordelijkheid over zijn eigen budget. Hier hoort bij geen impulsaankopen doen wanneer het budget die niet toelaat. Zelfs wanneer het eenvoudig is om dit toch te doen, is het raadzaam om niet op de verleiding in te gaan.
  • De leverancier: Ken uw klanten en maak er goede afspraken mee. Willen we aankopen die geleverd worden echt wel achteraf laten betalen? Trekken we hierdoor niet de verkeerde klanten aan?
  • De externe partner: Ethisch verantwoord innen (qua gedrag en ophogingen), exuberante ophogingen kunnen niet (meer) en stalking ook niet.
  • De overheid: correcte wetten maken, opvolgen en zelf ook uitvoeren.

Ik herhaal even mijn eerste zin: Dit artikel is een pleidooi voor het nemen van verantwoordelijkheid. Voor iedereen. Het zal de economie ten goede komen.

Klaar voor een collection opleiding?
Geschreven door
Marleen Miechielsen
Delen