IMG 0022 1
Blog

Een nieuwe wet, een ideaal moment om kennis te delen.

Op 1 september ging de nieuwe wet ‘minnelijk invorderen bij B2C klanten’ voor nieuwe contracten van start. Het ideale moment dus om daarover een keynote te organiseren. Dat vonden de genodigden blijkbaar ook, want met 58 deelnemers zat de zaal volledig vol.

AAA keynote quiz

Tijdens de voordracht hebben we een quiz gedaan om vast te stellen of de deelnemers mee waren met het topic.

Princesje01, Cwazy Wabbit, Elvis en andere deelnemers haalden een waanzinnige score, maar het was Mieke Van Impe die met de eer ging lopen. Zij is officieel de winnaar van de eerste AAA-keynote-quiz ooit. Dikke proficiat Mieke!

Het vertrekpunt

Het topic beroerde de gemoederen. Is er wel een nieuwe wet nodig? En vooral: wat is de doelstelling?

Het vertrekpunt van de wet is de negatieve schuldenspiraal aanpakken. De wetgevers vertrekken vanuit het idee dat heel wat consumenten in de ellende geraken door de ophoging van schulden als gevolg van onbetaalde facturen.

Dat is wel terecht. Door laattijdige betaling verhogen de schulden. De leverancier vraagt kosten en interesten, de externe partner wil voor zijn werk vergoed worden. Deze kosten mogen wel niet exuberant zijn. €250 schadevergoeding (als minimum opgenomen in algemene voorwaarden) voor een factuur van €100 is uiteraard niet correct. Een vordering van €300 die er meer dan €2000 wordt, ook niet.

Rotte appels

Spijtig genoeg zijn er nog steeds partijen die deontologisch niet correct werken en omwille van een verdienmodel hoge kosten vragen. Die zullen nu anders moeten gaan werken. En dat is toe te juichen! Rotte appels moeten uit de mand.

We kunnen wel stellen dat de meeste ophoging gebeurt in de juridische fase, bij de juridisch geschoolde externe partners (advocaten en gerechtsdeurwaarders). En die juridische kosten zijn niet in deze wet opgenomen. Ze zijn wel allemaal gereglementeerd en bij wet gedefinieerd. Het lijkt mij dan ook aangewezen om die op termijn ook eens goed onder de loep te nemen en niet enkel te focussen op de minnelijke procedures.

Laat duidelijk zijn: het vertrekpunt is niet de schuldeiser de betaling te gunnen waar hij/zij recht op heeft. Het gaat om het menswaardig bestaan van de schuldenaar. Spijtig dat er geen combinatie is gemaakt van beide belangen. Want ook de schuldeiser heeft nood aan correcte betalingen om zelf niet ten onder te gaan.

Wat hebben we geleerd?

Voor de leverancier/schuldeiser

 • De eerste aanmaning is gratis en moet een aantal duidelijk gedefinieerde elementen bevatten: contactgegevens van leverancier, detail van de openstaande schuld, bijkomende termijn van minimum 14 dagen (+ 3 werkdagen voor rappel ver post, + 1 kalenderdag voor rappel per mail) en welke kosten er aangerekend zullen worden vanaf de 2e rappel.
 • De schuldeiser moet bewijzen dat hij de wet volgt.
 • Meer regels vind je hier.

Voor de externe invorderaar

 • Een incassokantoor moet een vergunning hebben.
 • Advocaten, gerechtsdeurwaarders niet, maar ze vallen wel onder de controle van deze wet en de FOD Economie.
 • Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders: In het vet, in een aparte alinea , in een ander lettertype ‘Deze brief betreft geen dagvaarding voor de rechtbank of beslag. Het gaat niet om een procedure van gerechtelijke invordering’.
 • Meer regels vind je hier.

Conclusie

 • Controleer uw algemene voorwaarden en pas aan indien nodig. Opgelet met onrechtmatige bedingen! Zorg voor evenwicht tussen rechten en plichten.
 • Zorg dat je klant je algemene voorwaarden accepteert.
 • Voldoet je eerste aanmaning niet aan de wetgeving? Dan moet je opnieuw een aanmaning gratis versturen en 14 dagen wachten.
 • Interest wijzigt elk semester. Hou dit goed in de gaten!
 • Voorzie het wettelijk toegestane maximum.
 • Soms is het interessanter om het openstaande saldo op te splitsen per factuur. Dit mag.
 • Monitor uw externe partner: volgt die de regels en doet die aan ethisch verantwoord invorderen?


En als je dit doet, komt alles goed.😊

IMG 6916 1
IMG 6924
Geschreven door
Marleen Miechielsen
Delen