Pexels ray bilcliff 9156792
Blog

Tsunami: het opiniestuk

Klanten in nood

Een tsunami van faillissementen of een tsunami van opportuniteiten?

Er wordt al een tijdje gevreesd dat de economie volledig gaat ontsporen. Het is al zo vaak herhaald dat Corona, de oorlog, de energie en andere prijsstijgingen, de inflatie, toeleveringsproblemen en vooral de combinatie van al deze factoren gaat leiden tot een tsunami.

Het voorspellen van hoe de zaken gaan lopen, laat ik aan de trendwatchers en de DPO’s van deze wereld. Ik geloof wel dat het momenteel meer dan ooit nodig is om oplossingsgericht te denken. Je kan je focussen op de problemen. Je kan ongelukkig zijn en de negatieve dingen zien, je kan ook jezelf overstijgen en naar mogelijkheden zoeken. Laten we ons focussen op de opportuniteiten!

Model van Quinn

Het model van Quinn van de tegengestelde waarden, dat vaak gebruikt wordt om leiderschap te definiëren, zal ons helpen.

Het model vertrekt van 4 dimensies om een bedrijfscultuur te omschrijven. Deze dimensies lijken tegenstrijdig, maar door een goede toepassing verbeteren ze de cultuur én de resultaten van organisaties.

[Model van Quin onderaan artikel links]

De mens

Waarom duurt het zo lang voor het conflict bij Delhaize is opgelost? Waarom staken de piloten van Ryanair regelmatig? Waarom vallen zoveel mensen ‘ziek’ uit?

Omdat het element ‘mens’ te weinig wordt meegenomen in de bedrijfsvoering. Omdat cijfers tellen bij heel wat bedrijven en mensen minder.

Leiderschap is nog nooit zo moeilijk geweest. De tijd dat mensen voor hun volledige loopbaan verbonden waren aan 1 werkgever en dat de baas de beslisser was die je te volgen had, is definitief voorbij. De medewerker bepaalt, de werkgever volgt. De mens is nog nooit zo veeleisend geweest en geeft tegelijkertijd zo veel terug.

Het runnen van een organisatie, het beheren van een team vraagt veel energie, tijd en inzicht. Het individu, of het nu iemand uit de babyboom generatie is of iemand uit Gen Z, vraagt een persoonlijke aanpak. Duidelijk is dat autocratie niet meer werkt. Wat werkt wel? Betrokkenheid creëren, empowerment, autonomie en vertrouwen geven.

Jonge mensen hebben andere prioriteiten dan oudere mensen. Ouders met kleine kinderen en ouderen met hulpbehoevende ouders hebben nood aan tijd voor hun privéleven. Hoe kunnen we dit optimaliseren? Meer thuiswerk? Ultraflexibele uren? Door creatief te denken ga je gemotiveerde medewerkers krijgen.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan maar zeker de moeite waard om te investeren. Bedrijven die het goed doen, excelleren in de mensgerichte aanpak.

Innovatie

De kosten swingen de pan uit, de prijzen en lonen zijn hoog. Hét moment om eens te kijken hoe kunnen we innoveren.

Hoe kunnen we kosten besparen zonder in te boeten op de kwaliteit?

Technologie biedt hier heel wat mogelijkheden. Data-analyses, digitale en robottoepassingen en procesverbetering, zijn maar enkele voorbeelden van hoe technologie tot verbetering én kostenbesparing kan leiden. Transacties kunnen sneller (en goedkoper) verwerkt worden, er zijn meer analyses mogelijk en processen verlopen optimaler. De menselijke capaciteiten kunnen dan gebruikt worden voor de analyse in plaats van voor het verzamelen en koppelen van data. Mensen kunnen denken in plaats van het uitvoeren van handelingen die perfect automatisch kunnen gebeuren. Mensen hebben terug tijd om te telefoneren en direct contact met de klant te zoeken. Er kan gestart worden met robot calls waarbij de mogelijkheid geboden wordt om met een medewerker te spreken wanneer de klant dit verkiest.

Proces

Het ziet er naar uit dat AI een belangrijke plaats gaat innemen. Er zijn ook hier heel wat opportuniteiten die gaan leiden tot procesverbetering. Zo zien we dat chatbots meer en meer geoptimaliseerd worden. Het leuke is dat op basis van de gebruikte woorden en leestekens het systeem de beslissing kan nemen om een persoon door te verbinden. ‘if this, then that’ is het uitgangspunt.

Lean managementprincipes kunnen ook een bijdrage leveren. We focussen op de flow en wat overbodig is, verwijderen we. Welke acties zijn ‘waardevol’? Welke vragen vooral energie en brengen geen resultaat bij? Om lean te werken moeten er vaak geen grote veranderingen gebeuren, kleine aanpassingen leiden dikwijls tot grote resultaten.

Voor Credit Management promoten we een proces waarbij klanten gesegmenteerd worden op basis van profiel, openstaande schuld/ grootte als klant. Het proces (kanaal en contact name) is aangepast aan de klant en dit gebeurt vaak automatisch door goede data analyse.

[Afbeelding onderaan het artikel rechts]

Resultaat

De economie is behoorlijk labiel. Jouw bedrijf is mogelijks ook getroffen. Denk dus goed na over hoe je aan een duurzame bedrijfsgroei werkt. Hoe kan je de financiën blijven beheren? Ga je investeren of even downsizen? Denk na over kosten en strategische keuzes: ga je voor groei of stabiliteit om deze moeilijke periode te doorstaan? De CFO is de gedroomde partner om de juiste cijfers aan te leveren met zijn team. Cijfers die de leidraad zijn om optimale resultaten te kunnen neerzetten.

Conclusie

Ik blijf ervan overtuigd dat we heel wat opportuniteiten hebben in deze crisis. Er gaan zeker een aantal bedrijven verdwijnen en spijtig genoeg zullen er de komende maanden wel wat faillissementen en gerechtelijke reorganisaties zijn. En ja, er gaan een aantal mensen hun werk verliezen en hierdoor minder te besteden hebben.

We zijn nog niet aan het einde van de tunnel, maar ervaring leert dat meten weten is en dat tijden waarin het moeilijk is, mensen creatiever zijn. Vergeet vooral de 4 facetten van een goede bedrijfsvoering niet: de mens, de innovatie, het proces en het resultaat.

Ik wens jullie allemaal veel creativiteit en doorzettingsvermogen.

Model van Quin
Data driven approach
Geschreven door
Marleen Miechielsen
Delen