Coaching

The­o­re­ti­sche ken­nis ver­an­ke­ren via bege­lei­ding op de werk­plek. Zor­gen voor een opti­ma­le leer­er­va­ring. Dat is onze doelstelling. 

Een opleiding is een uitgelezen gebeurtenis om ervaring en kennis te delen. Het is heel fijn en leerrijk. Toch is het soms niet meer dan een leuke dag omdat het geleerde onvoldoende toegepast wordt in de praktijk.

Pexels photo 1438084

Coa­ching op maat

EEN OPTIMALE LEERERVARING
 • Verankeren van kennis
 • Vergroten van inzichten
 • Optimale leerervaring creëren
 • Performantie verbeteren

Onze coaching zorgt voor een optimale leerervaring; individuele begeleiding tijdens de concrete taakuitoefening zorgt ervoor dat het geleerde ook effectief gebruikt en verankerd wordt in het gedrag van de medewerker. De performantie van mensen verbetert daadwerkelijk doordat heel concrete inzichten worden verschaft, (zelf)kennis verhoogt en zelfvertrouwen groeit. Nuttig voor iedereen die contact heeft met klanten en collega’s/medewerkers .

Welke onderwerpen komen in aanmerking voor coaching?

 • Coach de coach
 • Professioneel telefoneren
 • Telefonisch invorderen
 • Schriftelijke communicatie met debiteuren
 • Onderhandelen
 • Assertiviteit
 • Omgaan met agressie
Rectangle 9

Wens je persoonlijk advies? Neem contact op!