Opleidingen

Balans Ana­ly­se & Jaarrekening

14.09 - 21.09 | Machelen
Pexels pixabay 164686
The Captains Talent Academy

Balansanalyse en jaarrekening: Balansen lezen en begrijpen

Hoe interpreteer je de balans en jaarrekening van een onderneming? Leer balanslezen en begrijpen van de cijfers door middel van ratio-analyse.

Ontdek in deze doortastende opleiding de opbouw van balans- en resultatenrekening en begrijp de belangrijkste bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen.

Wat kan je na deze opleiding? Je hebt een correct begrip van de jaarrekening en hebt inzicht in de (financiële) bedrijfssituatie, alsook meer voeling met kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders, subsidieverstrekkers,...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

PROGRAMMA

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse):

  • wettelijke verplichtingen
  • balans: opbouw en inhoud
  • resultatenrekening: opbouw en inhoud
  • toelichting: opbouw en inhoud

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening:

  • vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
  • waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid',...
  • bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit,...
  • bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking,...
  • rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
  • toegevoegde waarde
Praktische informatie
Startdatum
14 september 2023
Einddatum
21 september 2023
Startuur
09:00
Einduur
16:30
Prijs
€ 1300 (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.

Andere opleidingen

Met de opleiding van Triple A heb ik nieuwe gesprekstechnieken geleerd en nieuwe nuttige tips waar je rekening moet houden bij debiteuren

Sven V.

Collection Medewerker

Dankzij de Start To Analyze kreeg ik een mooi algemeen inzicht in de functie van credit analyst.

Frank P.

Credit Controller